Κόφτης Κουφωμάτων

Εξαιρετικά ισχυρός και εύρωστος κόφτης δομικών κατασκευών για την αφαίρεση των παλαιών κουφωμάτων.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.