Σετ Κύλιστρα Μεταφοράς
  • Για σύντομες διαδρομές μεταφοράς
  • Ευέλικτα να αναπτυχθούν για την μετακίνηση βαρέων φορτίων
  • Εύκολο να κατευθύνουν με κύκλο στροφής 3m

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.